171/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
ikona P
Číslo předpisu 171/2011 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 6. 2011
Rozeslán dne 29. 6. 2011
Platnost od 29. 6. 2011
Účinnost od 1. 7. 2011
Platnost do 31. 12. 2012
Ruší předpis 199/2004 Sb., 200/2005 Sb., 411/2006 Sb., 200/2007 Sb., 84/2009 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 421/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Vyhláškou Ministerstva financí se nově provádějí některá ustanovení celního zákona.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.
  2. Vyhláška č. 200/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.
  3. Vyhláška č. 411/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.
  4. Vyhláška č. 84/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.

Účinnost 1.7.2011.