199/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
ikona P
Číslo předpisu 199/2004 Sb.
Částka 66
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 4. 2004
Rozeslán dne 26. 4. 2004
Platnost od 26. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 30. 6. 2011
Ruší předpis 69/1989 Sb., 94/1993 Sb., 313/1998 Sb., 247/2002 Sb., 252/2002 Sb., 43/2003 Sb., 243/2003 Sb., 448/2003 Sb., 138/2004 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 200/2005 Sb., 411/2006 Sb., 200/2007 Sb., 84/2009 Sb.
Zrušen předpisem 171/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Vyhláškou Ministerstva financí se nově provádějí některá ustanovení celního zákona.
Touto vyhláškou se dále ruší následující vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží:

  1. Vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
  2. Vyhláška č. 43/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
  3. Vyhláška č. 243/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb.
  4. Vyhláška č. 448/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb.
  5. Vyhláška č. 138/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 243/2003 Sb. a vyhlášky č. 448/2003 Sb.
  6. Vyhláška č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.
  7. Vyhláška č. 94/1993 Sb., o stanovení nepreferenčního původu zboží.
  8. Vyhláška č. 313/1998 Sb., o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla.
  9. Vyhláška č. 247/2002 Sb., o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla.

Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.