463/2021 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků
ikona P
Číslo předpisu 463/2021 Sb.
Částka 208
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 12. 2021
Rozeslán dne 10. 12. 2021
Platnost od 10. 12. 2021
Účinnost od 31. 1. 2022
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.1.2022, s výjimkou §3 bodu 2, který nabývá účinnosti 31.1.2025.
Novelizuje předpis 226/2008 Sb.
Ruší předpis 226/2008 Sb.
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví bližší podmínky provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků.

Změna §1, ruší část třetí (§23§32), přílohu č. 11č. 18 vyhlášky č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.

§3 - Zrušovací ustanovení - účinnost od 31.1.2025.