226/2008 Sb. - Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků
ikona P
Číslo předpisu 226/2008 Sb.
Částka 72
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2008
Rozeslán dne 30. 6. 2008
Platnost od 30. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Platnost do 30. 1. 2025
Ruší předpis 472/2000 Sb., 301/2003 Sb.
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 463/2021 Sb.
Zrušen předpisem 463/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje pravidla správné klinické praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčivých přípravků.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv,
  2. vyhláška č. 301/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv.

Účinnost 1.7.2008.