505/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky
ikona P
Číslo předpisu 505/2021 Sb.
Částka 221
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 12. 2021
Rozeslán dne 23. 12. 2021
Platnost od 23. 12. 2021
Účinnost od 1. 2. 2022
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2022, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 a 3 a čl. III bodů 2, 7, 8 a 11 až 15, která nabývají účinnosti 1.9.2022 a ustanovení čl. III bodů 7, 8 a 11 až 15 pozbývají platnosti uplynutím dne 31.8.2029.
Novelizuje předpis 378/2010 Sb., 61/2011 Sb., 129/2012 Sb.
Anotace

Změna přílohy vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin.

Změna přílohy č. 1 a č. 5 vyhlášky č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.

účinnost 1.9.2022 změna §11.

Změna §6, §8, §13, přílohy č. 1, č. 2, č. 4, č. 10, č. 16č. 17, č. 18 a č. 19 vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

účinnost 1.9.2022 změna části přílohy č. 1,

účinnost 1.9.2029 změna části přílohy č. 1.