253/2000 Sb. - Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 253/2000 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 7. 2000
Rozeslán dne 11. 8. 2000
Platnost od 11. 8. 2000
Účinnost od 11. 8. 2000
Poznámka k účinnosti § 1 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 a 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost.
Platnost do 20. 6. 2013
Novelizuje předpis 531/1990 Sb.
Novelizován předpisem 438/2003 Sb., 691/2004 Sb., 286/2005 Sb., 281/2009 Sb., 456/2011 Sb.
Zrušen předpisem 164/2013 Sb.