328/2004 Sb. - Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
ikona P
Číslo předpisu 328/2004 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 4. 2004
Rozeslán dne 31. 5. 2004
Platnost od 31. 5. 2004
Účinnost od 31. 5. 2004
Platnost do 30. 12. 2019
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 380/2011 Sb., 328/2012 Sb.
Zrušen předpisem 369/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví
a) způsob evidence výskytu škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a způsob evidence jejich hubení,
b) způsoby zjišťování a omezování výskytu škodlivých organismů při skladování rostlinných produktů v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (31.5.2004).