109/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 109/2014 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 5. 2014
Rozeslán dne 18. 6. 2014
Platnost od 18. 6. 2014
Účinnost od 1. 7. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení části páté nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 458/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

  • Změna v §3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se částka "5 829 Kč" nahrazuje částkou "6 259 Kč".


Čl. II - Přechodné ustanovení >>

  • Změny v §40 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny v §5 a §7 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §13 a §17 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST PÁTÁ - změny s účinností od 1.1.2015

  • Změna v části šestnácté čl. XXV bodě 38 zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kde se částka "5 355 Kč" nahrazuje částkou "6 259 Kč" (Pozn.: jde o znění §3c odst. 1 zákona 592/1992 Sb.).


Účinnost změn 1.7.2014 s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.