194/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
ikona P
Číslo předpisu 194/2015 Sb.
Částka 80
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 3. 8. 2015
Rozeslán dne 10. 8. 2015
Platnost od 10. 8. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Ruší předpis 436/2013 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb., 165/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a
  2. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví způsob regulace cen a postupy pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství.