326/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/92 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie
ikona P
Číslo předpisu 326/1993 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 1993
Rozeslán dne 31. 12. 1993
Platnost od 31. 12. 1993
Účinnost od 31. 12. 1993
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. IV nabývá účinnosti dne 31.12.1993.
Novelizuje předpis 283/1991 Sb., 186/1992 Sb.
Novelizován předpisem 362/2003 Sb., 274/2008 Sb.