294/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
ikona P
Číslo předpisu 294/2003 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 9. 2003
Rozeslán dne 10. 9. 2003
Platnost od 10. 9. 2003
Účinnost od 10. 9. 2003
Platnost do 13. 5. 2004
Novelizuje předpis 75/2000 Sb.
Zrušen předpisem 303/2004 Sb.