312/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
ikona P
Číslo předpisu 312/1997 Sb.
Částka 105
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 3. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 30. 12. 1998
Opraven předpisem REG 9711501
Ruší předpis 301/1996 Sb., REG 970101
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 114/1998 Sb.
Zrušen předpisem 303/1998 Sb.