303/1998 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
ikona P
Číslo předpisu 303/1998 Sb.
Částka 105
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 12. 1998
Rozeslán dne 31. 12. 1998
Platnost od 31. 12. 1998
Účinnost od 1. 1. 1999
Platnost do 31. 12. 1999
Ruší předpis 312/1997 Sb., REG 9711501
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 318/1999 Sb.