301/1996 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
ikona P
Číslo předpisu 301/1996 Sb.
Částka 91
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 12. 1996
Rozeslán dne 31. 12. 1996
Platnost od 31. 12. 1996
Účinnost od 1. 1. 1997
Platnost do 31. 12. 1997
Opraven předpisem REG 970101
Ruší předpis 299/1995 Sb., REG 958407
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 73/1997 Sb., 319/1997 Sb.
Zrušen předpisem 312/1997 Sb.