O opravě chyb v nařízení vlády č. 312/1997 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
ikona P
Číslo předpisu REG 9711501
Částka 115
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 18. 12. 1997
Rozeslán dne 18. 12. 1997
Platnost od 18. 12. 1997
Účinnost od 18. 12. 1997
Platnost do 30. 12. 1998
Opravuje předpis 312/1997 Sb.
Zrušen předpisem 303/1998 Sb.