550/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
ikona P
Číslo předpisu 550/2006 Sb.
Částka 179
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 12. 2006
Rozeslán dne 20. 12. 2006
Platnost od 20. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Provádí předpis 365/2000 Sb.
Novelizován předpisem 260/2007 Sb., 269/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláškou Ministerstva vnitra v dohodě s Ministerstvem informatiky se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, je stanoven v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2007.