260/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
ikona P
Číslo předpisu 260/2007 Sb.
Částka 84
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 10. 2007
Rozeslán dne 9. 10. 2007
Platnost od 9. 10. 2007
Účinnost od 9. 10. 2007
Platnost do 31. 12. 2007
Novelizuje předpis 550/2006 Sb.
Zrušen předpisem 388/2007 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
Změny:

  • Příloha k vyhlášce - nové znění.

Účinnost změn 9.10.2007.