134/1989 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat
ikona P
Číslo předpisu 134/1989 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 11. 1989
Rozeslán dne 28. 11. 1989
Platnost od 28. 11. 1989
Účinnost od 1. 1. 1990
Platnost do 29. 1. 2001
Provádí předpis 132/1989 Sb.
Novelizován předpisem 515/1991 Sb., 118/1998 Sb.
Zrušen předpisem 408/2000 Sb.