118/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, ve znění vyhlášky č. 515/1991 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 118/1998 Sb.
Částka 40
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 4. 1998
Rozeslán dne 21. 5. 1998
Platnost od 21. 5. 1998
Účinnost od 21. 5. 1998
Platnost do 31. 1. 2001
Novelizuje předpis 134/1989 Sb.
Zrušen předpisem 408/2000 Sb.