132/1989 Sb. - Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
ikona P
Číslo předpisu 132/1989 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 15. 11. 1989
Rozeslán dne 28. 11. 1989
Platnost od 28. 11. 1989
Účinnost od 1. 1. 1990
Platnost do 29. 1. 2001
Novelizuje předpis 61/1964 Sb., 62/1964 Sb.
Novelizován předpisem 93/1996 Sb., 206/2000 Sb.
Prováděn předpisem 133/1989 Sb., 134/1989 Sb.
Zrušen předpisem 408/2000 Sb.