515/1991 Sb. - Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat
ikona P
Číslo předpisu 515/1991 Sb.
Částka 98
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 11. 1991
Rozeslán dne 18. 12. 1991
Platnost od 18. 12. 1991
Účinnost od 18. 12. 1991
Platnost do 30. 1. 2001
Novelizuje předpis 134/1989 Sb.
Zrušen předpisem 408/2000 Sb.