308/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 308/2005 Sb.
Částka 108
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 7. 2005
Rozeslán dne 2. 8. 2005
Platnost od 2. 8. 2005
Účinnost od 2. 8. 2005
Platnost do 30. 9. 2005
Novelizuje předpis 259/1997 Sb.
Zrušen předpisem 361/2003 Sb., 361/2005 Sb., 599/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.
Změny v ustanoveních:

 • §6 (změny),
 • §7 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje,
 • §8 "Funkce obsazované výběrovým řízením" včetně nadpisu - nové znění,
 • §11 (změny),
 • §12 - nové znění,
 • §15 (změny),
 • §20 včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 - nové znění,
 • §25 (změny),
 • §26 "Rozsah studijního volna" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8b až 8f - nové znění,
 • §28, §30, §32, §33 (změny),
 • Nadpis hlavy třetí (§38-§39) v části páté zní:
  "NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ SE VZNIKEM A ZMĚNAMI SLUŽEBNÍHO POMĚRU, PŘI PREVENTIVNÍ REHABILITACI A PŘI STĚHOVÁNÍ".
 • §38 "Náhrada cestovních výdajů souvisejících se vznikem nebo změnou služebního poměru" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13, 14, 15, 16, 16a a 16b - nové znění,
 • vkládá se nový §38a "Náhrada cestovních výdajů při preventivní rehabilitaci" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17,
 • §39, §41, §43, §44, §47a, §48 (změny),
 • §52 "Dohoda o rozšíření nebo zvýšení vzdělání" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 - nové znění,
 • §53, §55, §56 (změny),
 • §58 včetně poznámky pod čarou č. 20 se zrušuje,
 • §60 (změny),
 • §61 (změny),
 • §65 až §69 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22, 23, 23a, 23b a 23c - nové znění,
 • §70 až §72 (změny),
 • §73 "Odchodné při opětovném skončení služebního poměru" včetně nadpisu - nové znění,
 • §74, §75 (změny),
 • §77 včetně poznámky pod čarou č. 27c - nové znění,
 • vkládá se nový §77a "Výplata příspěvku za službu" včetně nadpisu,
 • vkládá nový §78a "Souběh příspěvku za službu s výsluhovým příspěvkem" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27d,
 • v příloze č. 1 (změny),
 • Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 až 37 - nové znění.

Účinnost změn 2.8.2005.