259/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
ikona P
Číslo předpisu 259/1997 Sb.
Částka 87
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 10. 1997
Rozeslán dne 17. 10. 1997
Platnost od 17. 10. 1997
Účinnost od 17. 10. 1997
Poznámka k účinnosti § 30 až 32 nabývají účinnosti dnem 1.1.1998.
Platnost do 30. 12. 2006
Opraven předpisem REG 978802
Provádí předpis 186/1992 Sb., 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 155/2001 Sb., 308/2005 Sb.
Zrušen předpisem 361/2003 Sb.