424/2011 Sb. - Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
ikona P
Číslo předpisu 424/2011 Sb.
Částka 147
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 12. 2011
Rozeslán dne 23. 12. 2011
Platnost od 23. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Platnost do 31. 10. 2013
Provádí předpis 73/2011 Sb.
Novelizován předpisem 203/2012 Sb., 471/2012 Sb.
Zrušen předpisem 306/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí se stanoví vzor, náležitosti a provedení karty sociálních systémů, vzor, náležitosti a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

Účinnost 1.1.2012.