471/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 471/2012 Sb.
Částka 177
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2012
Rozeslán dne 27. 12. 2012
Platnost od 27. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Platnost do 31. 10. 2013
Novelizuje předpis 424/2011 Sb.
Zrušen předpisem 306/2013 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.
Změna:

  • v §1 odst. 2 vyhlášky se slova "31. prosince 2012" nahrazují slovy "31. prosince 2013".

Účinnost změn 1.1.2013.