203/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
ikona P
Číslo předpisu 203/2012 Sb.
Částka 71
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 6. 2012
Rozeslán dne 15. 6. 2012
Platnost od 15. 6. 2012
Účinnost od 15. 6. 2012
Platnost do 31. 10. 2013
Novelizuje předpis 424/2011 Sb.
Zrušen předpisem 306/2013 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2 (změny),
  • v §2 odst. 4, §4 a v §5 se slova "podle §1 písm. a)" nahrazují slovy "podle §1 odst. 1 písm. a)",
  • v §4 se slova "podle §1 písm. b)" nahrazují slovy "podle §1 odst. 1 písm. b)",
  • v §5 se slova "podle §1 písm. b)" nahrazují slovy "podle §1 odst. 1 písm. b) a odst. 2",
  • Přílohy č. 1 a č. 2 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Papírové karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením, vydané od 1. ledna 2012 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za papírové karty podle §1 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 15.6.2012.