108/1964 Sb. - Vyhláška o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 108/1964 Sb.
Částka 46
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 6. 1964
Rozeslán dne 16. 6. 1964
Platnost od 16. 6. 1964
Účinnost od 1. 7. 1964
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.1964 s výjimkou ustanovení o působnosti národních výborů ve věcech uvedených v §145 odst. 3 zákona č. 101/1964 Sb. a v §148 odst. 2 zákona č. 103/1964 Sb. Tato ustanovení nabývají účinnosti 1.1.1965.
Platnost do 31. 12. 1975
Provádí předpis 101/1964 Sb., 103/1964 Sb.
Novelizován předpisem 78/1968 Sb., 131/1971 Sb.
Zrušen předpisem 129/1975 Sb.