73/1997 Sb. - Nařízení, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky
ikona P
Číslo předpisu 73/1997 Sb.
Částka 24
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 3. 1997
Rozeslán dne 2. 4. 1997
Platnost od 2. 4. 1997
Účinnost od 2. 4. 1997
Platnost do 31. 12. 1997
Novelizuje předpis 301/1996 Sb.
Ruší předpis 73/1997 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 230/1997 Sb.
Zrušen předpisem 73/1997 Sb.