230/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky
ikona P
Číslo předpisu 230/1997 Sb.
Částka 81
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 8. 1997
Rozeslán dne 30. 9. 1997
Platnost od 30. 9. 1997
Účinnost od 30. 9. 1997
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 73/1997 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.