323/2003 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/93 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6.7.2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 18.7.2003
ikona P
Číslo předpisu 323/2003 Sb.
Částka 107
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 23. 9. 2003
Rozeslán dne 30. 9. 2003
Platnost od 30. 9. 2003
Účinnost od 15. 10. 2003
Novelizuje předpis 322/2003 Sb.