42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
ikona P
Číslo předpisu 42/2014 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 3. 2014
Rozeslán dne 18. 3. 2014
Platnost od 18. 3. 2014
Účinnost od 31. 3. 2014
Novelizuje předpis 378/2010 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin.
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • v příloze vyhlášky (změny).

Účinnost změn 31.3.2014.