226/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie ČR, ve znění vyhlášky č. 472/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 226/2004 Sb.
Částka 74
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 4. 2004
Rozeslán dne 29. 4. 2004
Platnost od 29. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 30. 9. 2005
Novelizuje předpis 287/2002 Sb.
Zrušen předpisem 361/2003 Sb., 361/2005 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §38, §43, §81.

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (1.1.2005 - Ustanovení §115 odst. 2 zákona nabývá účinnosti dnem 1.1.2007).