287/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie ČR
ikona P
Číslo předpisu 287/2002 Sb.
Částka 104
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 6. 2002
Rozeslán dne 28. 6. 2002
Platnost od 28. 6. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Platnost do 31. 12. 2006
Ruší předpis 428/1992 Sb., 32/1993 Sb., 31/2000 Sb., 161/2000 Sb., 380/2000 Sb., 489/2000 Sb.
Provádí předpis 186/1992 Sb.
Novelizován předpisem 472/2002 Sb., 226/2004 Sb., 414/2006 Sb.
Zrušen předpisem 361/2003 Sb.