ikona Pikona R
Zrušený - 304/2006 Sb. - Nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného ČR - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
304/2006 Sb. - Nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného ČR - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 304/2006 Sb.
Částka 95
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 5. 2006
Rozeslán dne 15. 6. 2006
Platnost od 15. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 14. 3. 2008
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Zrušen předpisem 77/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Nařízením vlády se stanoví přepočet finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a vymezuje zboží pořizované Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách.
Přepočet finanční částky

  1. 750 000 EUR stanovené v §86 odst. 2 písm. a) a b) zákona činí 23 487 000 Kč,
  2. 80 000 EUR stanovené v §98 odst. 5 zákona činí 2 505 000 Kč,
  3. 1 000 000 EUR stanovené v §98 odst. 5 zákona činí 31 316 000 Kč.

Seznam zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí finanční limit stanovený v §12 odst. 2 písm. a) zákona, je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

Účinnost 1.7.2006.