ikona Pikona R
Zrušený - 438/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
438/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 438/2012 Sb.
Částka 161
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 6. 12. 2012
Rozeslán dne 13. 12. 2012
Platnost od 13. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 541/2005 Sb.
Zrušen předpisem 408/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §2, §4 až §5a, §8, §11, §15 (změny),
 • §16 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §17 až §19, §21 (změny),
 • §27 "Předávání údajů pro vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování systémových služeb" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 29 - nové znění,
 • §28 "Rozsah a termíny vyúčtování plateb za služby operátora trhu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 - nové znění,
 • §29 (změny),
 • §30 - nové znění,
 • §30a (změny),
 • vkládá se nový §30b,
 • §31, §31a (změny),
 • vkládá se nový §31b "Postup přenesení odpovědnosti za odchylku nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny",
 • §32 (změny),
 • §33 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25 a 26 zrušuje,
 • v příloze č. 1a, č. 2a a č. 5 (změny),
 • Příloha č. 5a - nové znění,
 • Přílohy č. 5c a 6 se zrušují,
 • Příloha č. 6a - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. U předávacích míst výroben z obnovitelných zdrojů, která provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy předá operátorovi trhu podle §13 odst. 5 vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběrů a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu, a u kterých si výrobce zvolil podporu formou výkupních cen, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, je od 1. ledna 2013 operátorem trhu registrován jako subjekt zúčtování příslušný povinně vykupující.
 2. V případě žádosti o změnu dodavatele podané od 1. prosince 2012 včetně do 31. prosince 2012 včetně vyzve operátor trhu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky žadatele k doplnění údajů žádosti o změnu dodavatele v rozsahu údajů podle §30 odst. 4 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; postup pro změnu dodavatele se dokončí podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
  3. Pro účely bodu 2 se postup pro změnu dodavatele považuje za zahájený v okamžiku, kdy dodavatel podá u operátora trhu žádost o změnu dodavatele.

Účinnost změn 1.1.2013.