ikona Pikona R
Zrušený - 330/2006 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
330/2006 Sb. - Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 330/2006 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 6. 2006
Rozeslán dne 28. 6. 2006
Platnost od 28. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 14. 12. 2010
Provádí předpis 137/2006 Sb.
Novelizován předpisem 16/2010 Sb.
Zrušen předpisem 339/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje

  1. přístup k uveřejněným vyhlášením,
  2. druhy formulářů, jejichž prostřednictvím jsou v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňována vyhlášení,
  3. způsob uveřejňování vyhlášení týkajících se podlimitních veřejných zakázek,
  4. způsoby doručování vyhlášení provozovateli subsystému informačního systému,
  5. postup při nápravě vad vyhlášení,
  6. postup při úpravách údajů v uveřejněném vyhlášení,
  7. seznam povinně uveřejňovaných údajů ve vyhlášeních, které mají být uveřejněny v informačním systému, a
  8. vzor formuláře pro oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh.

Účinnost 1.7.2006.