ikona Pikona R
15/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Sestaveno k datu 15. 5. 2019
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
15/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
ikona P
Číslo předpisu 15/2019 Sb. m. s.
Částka 10
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 26. 9. 2014
Rozeslán dne 9. 4. 2019
Platnost od 25. 12. 2014
Účinnost od 24. 4. 2019
Provádí předpis 47/2006 Sb. m. s.
Anotace

Sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2014 byl v Mikulově přijat Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, která byla vyhlášena pod č. 47/2006 Sb. m. s.

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Mikulově téhož dne.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Ukrajiny, depozitáře Protokolu, dne 17. října 2018.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 24 s odkazem na článek 21 odst. 3 Rámcové úmluvy dne 14. ledna 2019 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.