ikona Pikona R
47/2006 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
47/2006 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
ikona P
Číslo předpisu 47/2006 Sb. m. s.
Částka 24
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 23. 5. 2003
Rozeslán dne 9. 5. 2006
Platnost od 4. 1. 2006
Účinnost od 24. 5. 2006
Prováděn předpisem 61/2010 Sb. m. s., 43/2013 Sb. m. s., 35/2014 Sb. m. s., 15/2019 Sb. m. s., 57/2019 Sb. m. s.
Anotace

Nová mezinárodní smlouva.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. května 2003 byla v Kyjevě otevřena k podpisu Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Kyjevě dne 23. května 2003.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval.
Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Ukrajiny, depozitáře Úmluvy, dne 28. července 2005.

Úmluva vstoupila v platnost dne 4. ledna 2006 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.