ikona Pikona R
Zrušený - 13/2004 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
13/2004 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
ikona P
Číslo předpisu 13/2004 Sb.
Částka 5
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 20. 1. 2004
Platnost od 20. 1. 2004
Účinnost od 20. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2008
Ruší předpis 332/2001 Sb.
Provádí předpis 283/1991 Sb., 219/1999 Sb.
Zrušen předpisem 273/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a
  2. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách.
K plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky se použije v případě radiační havárie na
a) jaderné elektrárně Dukovany nejvýše 500 vojáků v činné službě,
b) jaderné elektrárně Temelín nejvýše 200 vojáků v činné službě.
Vojáci v činné službě plní úkoly pořádkové služby pod velením příslušníka Policie České republiky.
Vojáci v činné službě plní tyto úkoly se zbraní.
Zrušuje se nařízení vlády č. 332/2001 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů služby pořádkové policie Policie České republiky při radiačních haváriích jaderných elektráren.
Účinnost 20.1.2004.