332/2001 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů služby pořádkové policie Policie ČR při radiačních haváriích jaderných elektráren
ikona P
Číslo předpisu 332/2001 Sb.
Částka 129
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 7. 2001
Rozeslán dne 20. 9. 2001
Platnost od 20. 9. 2001
Účinnost od 20. 9. 2001
Platnost do 19. 1. 2004
Provádí předpis 219/1999 Sb.
Zrušen předpisem 13/2004 Sb.