ikona Pikona R
297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 297/2009 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 19. 9. 2009
Novelizuje předpis 56/2001 Sb., 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Změny:

 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §26, §27 (změny),
  • §30 a §31 včetně poznámky pod čarou č. 30b - nové znění,
  • vkládají se nové §31a "Podmínky pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu" až §31r "Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30c až 30f,
  • §37e "Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků" včetně poznámek pod čarou č. 31f, 31g, 31h a 31i - nové znění,
  • §38, §39, §57, §66, §71, §72, §76 (změny),
  • vkládá se nový §76a "Česká obchodní inspekce" včetně nadpisu,
  • §77 (změny),
  • doplňují se přílohy č. 10 a 11.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 13. novely.

 • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §79c,
  • §91 (změny).

Účinnost změn 19.9.2009.