ikona Pikona R
159/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
159/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
ikona P
Číslo předpisu 159/2016 Sb.
Částka 61
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 16. 5. 2016
Rozeslán dne 23. 5. 2016
Platnost od 23. 5. 2016
Účinnost od 1. 6. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. 1 bodů 1 až 5, 9, 16 až 24, 33 až 38 a čl. II nabývají účinnosti dne 3.7.2016.
Novelizuje předpis 234/2009 Sb.
Ruší předpis 114/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, a zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení.
Změny v ustanoveních:

 • body 1. až 5. - změny s účinností od 3.7.2016
  • 1. – v §1 odst. 1 se slova "zapracovává příslušné" nahrazují slovy "upravuje v návaznosti na přímo použitelné" a slova "a upravuje" se zrušují,
  • 2. – Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • 3. – v §1 odst. 1 se písmena a) a e) zrušují,
  • 4. – v §1 odst. 1 písmeno b) - nové znění,
  • 5. – v §1 odst. 1 písm. c) – změny,
 • v poznámce pod čarou č. 3 (změny),
 • §1 (další změny),
 • bod 9. - změny s účinností od 3.7.2016
  • Část druhá (§2 až §8) se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 5 zrušuje,
 • §9 až §11 (změny),
 • Body 16. – 24. - změny s účinností od 3.7.2016
  • jde o změny v §12 až §16 vyhlášky,
 • §17, §20 (změny),
 • v příloze č. 2 (změny),
 • Příloha č. 4 se zrušuje,
 • v příloze č. 6b, č. 8 a č. 9 (změny),
 • Body 33. až 38. - změny s účinností od 3.7.2016
  • jde o změny v přílohách č. 10 až č. 14,
 • v příloze č. 15 (změny).

Čl. II - změny s účinností od 3.7.2016
Zrušuje se vyhláška č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení.

Účinnost změn dnem 1.6.2016, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodů 1 až 5, 9, 16 až 24, 33 až 38 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 3.7.2016.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.