ikona Pikona R
17/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
17/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
ikona P
Číslo předpisu 17/2019 Sb. m. s.
Částka 12
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 24. 4. 2019
Rozeslán dne 24. 4. 2019
Platnost od 24. 4. 2019
Účinnost od 24. 4. 2019
Opravuje předpis 61/2008 Sb. m. s., 10/2019 Sb. m. s.
Anotace

Oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb. m. s.