10/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy TIR
ikona P
Číslo předpisu 10/2019 Sb. m. s.
Částka 7
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 12. 10. 2017
Rozeslán dne 28. 2. 2019
Platnost od 3. 2. 2019
Účinnost od 15. 3. 2019
Opraven předpisem 17/2019 Sb. m. s.
Novelizuje předpis 61/2008 Sb. m. s.
Anotace

Změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/, přijaté v Ženevě dne 14. listopadu 1975, která byla vyhlášena pod č. 61/2008 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Správní výbor Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijal v Ženevě dne 12. října 2017 změnu Úmluvy TIR.

Změna vstoupila v platnost pro všechny smluvní strany podle ustanovení článku 59 odst. 3 dne 3. února 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.