ikona Pikona R
25/2017 Sb. - Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
25/2017 Sb. - Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
ikona P
Číslo předpisu 25/2017 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 1. 2017
Rozeslán dne 6. 2. 2017
Platnost od 6. 2. 2017
Účinnost od 21. 2. 2017
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 609/2020 Sb., 251/2021 Sb.
Prováděn předpisem 272/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje povinnost některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí předkládat Ministerstvu financí vybrané údaje o svých příjmech a výdajích pro účely monitorování a řízení veřejných financí. 


§11 - Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Naše poznámka k účinnosti:
Tento zákon byl přijat dnem 17. ledna 2017 a rozeslán ve Sbírce zákonů, částka 8/2017 dne 6. února 2017. Jak je zřejmé z dikce §11 tohoto zákona, nabyl účinnosti 16 dnů před tím, než byl vůbec přijat a 21 dnů před tím, než byl rozeslán ve Sbírce zákonů.
Proto s ohledem na ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv „přidělujeme“ dočasně tomuto zákonu účinnost dnem 21. února 2017.
„(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“