ikona Pikona R
Zrušený - 433/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
433/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
ikona P
Číslo předpisu 433/2009 Sb.
Částka 138
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 24. 11. 2009
Rozeslán dne 10. 12. 2009
Platnost od 10. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Platnost do 21. 9. 2016
Provádí předpis 6/1993 Sb., 277/2009 Sb.
Novelizován předpisem 359/2010 Sb., 424/2012 Sb.
Zrušen předpisem 304/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a
  2. č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky upravuje

  1. způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o tvorbě a výši technických rezerv, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůt, do kterých má být České národní bance předložen,
  2. způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu o skladbě finančního umístění, včetně období, za které má být tento výkaz zpracován, a lhůty, do kterých má být České národní bance předložen,
  3. způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu solventnosti,
  4. způsob předkládání informací podle §85 odst. 2 písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví, náležitosti, formu, členění, termíny, způsob a lhůty pro předkládání průběžných výkazů o činnosti podle §85 odst. 2 písm. c) a dalších informací podle §85 odst. 3 zákona o pojišťovnictví,
  5. obsah, formu, členění, termíny a způsob předkládání informací nezbytných pro výkon dohledu ve skupině,
  6. rozsah informací o činnosti pojišťovny z třetího státu a zajišťovny z třetího státu na území České republiky předkládaných České národní bance, způsob a lhůty pro jejich předkládání,
  7. formu, termíny a způsob předkládání informací podle §31 odst. 3 zákona o pojišťovnictví a podle §41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a
  8. podmínky a organizační předpoklady pro předkládání výkazů nebo informací uvedených v §136 odst. 1 písm. d), e), i), n), r), s) a v) zákona o pojišťovnictví.

§14 - Přechodné ustanovení
V případě použití programové aplikace uvedené v §11 odst. 1 písm. a) lze do 31. prosince 2010 datové zprávy opatřovat elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

Účinnost 1.1.2010.