ikona Pikona R
52/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
52/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 52/2004 Sb.
Částka 16
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 1. 2004
Rozeslán dne 12. 2. 2004
Platnost od 12. 2. 2004
Účinnost od 1. 7. 2004
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 293/1993 Sb., 169/1999 Sb., 359/1999 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §5, §7, §16, §18 až §20, §25, §28, §33, §35, §36 (změny),
  • vkládá se nový §39a,
  • §58, §61, §63, §64, §71, §72, §74 (změny).
 • Změna v §39a a §39b zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §4a "Zacházení s obviněnými",
  • §7 (změny),
  • vkládá se nový §13a "Užívání telefonu",
  • §14 až §18, §21, §26, §28 (změny),
  • vkládá se nová hlava VII (§28a).
 • Změna v §34 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.7.2004.