ikona Pikona R
122/2004 Sb. - Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
122/2004 Sb. - Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 122/2004 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 2. 2004
Rozeslán dne 22. 3. 2004
Platnost od 22. 3. 2004
Účinnost od 1. 7. 2004
Novelizuje předpis 256/2001 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 183/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
Tento zákon stanoví práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.
Účinnost 1.7.2004.
Změny zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • v §18, §24, v poznámce pod čarou č. 21a), §29.

Účinnost změn 1.7.2004.