ikona Pikona R
357/2016 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
357/2016 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
ikona P
Číslo předpisu 357/2016 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 10. 2016
Rozeslán dne 4. 11. 2016
Platnost od 4. 11. 2016
Účinnost od 4. 11. 2016
Ruší předpis 103/2005 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb., 585/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), a
  2. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Vyhláška Ministerstva obrany po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

  • posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby,
  • stupně zdravotní způsobilosti,
  • stanovení stupně zdravotní způsobilosti na dobu určitou,
  • obecné postupy posuzování zdravotní způsobilosti,
  • posuzování zdravotní způsobilosti specialisty,
  • úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka,
  • obsah lékařských prohlídek, a
  • další podrobnosti o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

§24 - Přechodné ustanovení
§25 - Zrušovací ustanovení