103/2005 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
ikona P
Číslo předpisu 103/2005 Sb.
Částka 31
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 2. 2005
Rozeslán dne 4. 3. 2005
Platnost od 4. 3. 2005
Účinnost od 4. 3. 2005
Platnost do 3. 11. 2016
Ruší předpis 256/1999 Sb.
Provádí předpis 219/1999 Sb., 221/1999 Sb., 585/2004 Sb.
Zrušen předpisem 357/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
  2. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a
  3. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Vyhláška Ministerstva obrany po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví obsah a způsob posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské službě.
Zdravotní způsobilost se zjišťuje a posuzuje při lékařských prohlídkách v rámci odvodního a přezkumného řízení, v rámci výběru uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy, při lékařských prohlídkách vojáků v činné službě, před služebním zařazením vojáků na funkce vyžadující některé speciální odbornosti a také před propuštěním z vojenské činné služby.
Zrušuje se vyhláška Ministerstva obrany č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

Účinnost 4.3.2005.